90.000,0

Stewed Beef Tail With White Radish, Shiitake

Đuôi bò hầm củ cải trắng, nấm hương

90.000,0

Danh mục: