No 9 Dinh Tien Hoang Street,
Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

17T9 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

024 3936 9797

/furonghuarestaurant

GỬI ĐẾN FU RONG HUA PHẢN HỒI CỦA BẠN

Contact