SET DIMSUM TRƯỜNG PHÁT

Với 𝟏𝟔𝟖𝐊, quý khách có thể thưởng trọn 𝟖 𝐯𝐢̣ dimsum nhà làm được yêu thích nhất tại Fu Rong Hua. Đặc biệt, khi gọi set Trường Phát vào khung giờ 10:00 – 12:00 hoặc 21:30 – 22:30, quý khách sẽ được tặng và tuỳ chọn 02 trong 03 ly nước!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *